Projekt dofinansowany ze środków UE

 

 

 

Lambert Travel Group Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Budowa tarasu widokowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w celu zwiększenia atrakcyjności oferty Hotelu Lambert” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.


Cel operacji:
Celem operacji jest wykonanie tarasu widokowego oraz zakup wyposażenia, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie atrakcyjności oferty firmy Lambert Travel Group Sp. z o. o. oraz zatrudnienie 2 osób

Planowane efekty:
- Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 szt. / 2 EPC.

Wartość operacji łącznie 391 027,02 zł
Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 127 490,65 zł
Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 22 498,35 zł