UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Dotacja na kapitał obrotowy dla Ewa Laskoska Lambert Travel w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty:
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące.

Wartość projektu:

242 030,79 pln

Wkład Funduszy Europejskich:
100%